1. <mark id="4einz"><progress id="4einz"></progress></mark>

    1. <var id="4einz"></var>

     <mark id="4einz"></mark>
    2. <mark id="4einz"><dfn id="4einz"></dfn></mark>
      1. <small id="4einz"><p id="4einz"></p></small>
      2. 超聲波傳感器

       SU

       • 檢測范圍16mm
       • 中心和邊線導引
       • 分辨率0.1mm
       • 具有百分比讀數的特殊型號
       • 適用于噪音環境的特殊型號
       請求信息

       產品介紹

       超聲波傳感器SU專為檢測材料邊緣而設計,如紙張、紙板、任何顏色或透明的塑料薄膜等。
        
       所有型號的尺寸和接線都是一樣的,因此在卷材糾偏系統里可根據實際應用的需要互換。如果同時使用兩個傳感器,可以遙控選擇對中糾偏。
        
       SU-M.25-SKB版本防護等級IP54,防塵和防水濺。
        
       SU.7-B.50版本特別適用于噪音環境。

       產品參數

         SU-M.25 SU.5-B.50 SU.5-B.100 SU.7-B.50
       電源 12÷24 Vdc 12 Vdc (o 24 Vdc) 12 Vdc (o 24 Vdc) 12 Vdc (o 24 Vdc)
       耗電 < 50 mA < 50 mA < 50 mA < 50 mA
       口寬度 25 48 90 48
       檢測范圍 5 16 16 8
       分辨率 001 01 01 01
       模擬輸出 10÷5 Vdc 4÷20 mA 0÷5 Vdc 0÷5 Vdc 0÷5 Vdc 0÷10 Vdc 4÷20 mA
       工作溫度 0÷50 °C 0÷50 °C 0÷50 °C 0÷50 °C
       防護等級 IP40 / IP54 IP40 IP40 IP20

       資料下載

         資料頁 Drawing PDF Drawing Dwg 3D 用戶手冊
       SU-M.25      
       SU.5-B50 / B100        
       SU.7-B.50        

       應用市場

       紙張 瓦楞紙
       塑料薄膜 鋁箔

       產品圖片

       ?